MAATILATOIMINTA

Maatilalla töitä on monenlaisia; eläinten hoitamista, pieniä korjaus- ja kunnostustöitä, aitausten rakentelua, eläinten ruokien ja vesien viemistä, siivousta.. Ja parasta kaikessa tässä puuhastelussa on, että eläimet ovat usein seurana koko ajan.

Päivätoiminta tukee kuntoutumista monella osa-alueella; puuhastellessa ja pihalla liikkuessa fyysinen kunto kehittyy ja ulkona oleminen parantaa esimerkiksi hapenottokykyä. Töiden tekeminen lisää oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta ja tehtyjen töiden tuloksesta on helppo saada onnistumisen kokemuksia. Yhdessä tekeminen niin ihmisten kuin eläintenkin kanssa antavat sosiaalisia kokemuksia ja yhteenkuuluvuuden tunne.

Päivätoimintaan voidaan liittää myös sisätiloissa tapahtuvaa toimintaa.